Η Ο.Α.Κ. 4Χ4 Μεσσηνίας επιθυμεί, με την παρούσα ανάρτηση, να ευχαριστήσει τον
Δήμος Καλαμάτας – Municipality of Kalamata.

Ο Δήμος της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημά μας,
έθεσε στη διάθεσή μας 20 σετ ειδών επιχειρησιακού ρουχισμού (χιτώνιο, παντελόνι,
αδιάβροχο, υφαντά λογότυπα, ανακλαστικές ταινίες) .
Τα είδη αυτά είναι απαραίτητα στα μέλη της Ομάδας και καλύπτουν βασικές ανάγκες
τους στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου και της αποστολής τους.
Ως Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, πιστεύουμε ότι με την προσφορά αυτή του
Δήμου Καλαμάτας αναγνωρίζεται και αναδεικνύεται, όχι μόνο στην Καλαμάτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Μεσσηνίας, το έργο των εθελοντών-μελών, οι
οποίοι προσφέρουν εξ ιδίων.

Ευελπιστούμε ότι, αποκαθιστώντας μια πάγια και προγραμματική τέτοια σχέση με τις
Αυτοδιοικητικές Αρχές του νομού μας, η εθελοντική προσφορά της Ομάδας μας θα
ενθαρρυνθεί και θα ενισχυθεί διαχρονικά.

Ο.Α.Κ. 4Χ4 Μεσσηνίας - Ευχαριστήριο προμήθειας ρουχισμού προς Δήμος Καλαμάτας Ο.Α.Κ. 4Χ4 Μεσσηνίας - Ευχαριστήριο προμήθειας ρουχισμού προς Δήμος Καλαμάτας

Ο.Α.Κ. 4Χ4 Μεσσηνίας