Πυρκαγιά σε εξέλιξη σπεβουν πυροσβεστικά οχήματα: Πυρκαγιά στην περιοχή "Γλυφα" Πάρου.