Πυρκαγιά κοντά στο στάδιο της Σάμου.

Πυρκαγιά κοντά στο στάδιο της Σάμου