Η πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: Συνεχίζονται η εργασίες για τον καθαρισμό και διανοίξης τον υπάρχων δασικών δρόμων.Για την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών οχημάτων.20200806 154531 120200806 154754 120200806 155126 120200806 155239 1