Η πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: Συνεχίζονται η εργασίες για τον καθαρισμό και διανοίξης τον υπάρχων δασικών δρόμων.Για την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών οχημάτων.Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: Διάνοιξης και καθαρισμός δασικών δρόμωνΠολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: Διάνοιξης και καθαρισμός δασικών δρόμωνΠολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: Διάνοιξης και καθαρισμός δασικών δρόμωνΠολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: Διάνοιξης και καθαρισμός δασικών δρόμων