Το φιλί του πυροσβέστη στο μωρο μετά την διάσωση του και την παράδοση στους γονείς του.Ευβοια: μια εικόνα χίλιες λέξεις