Με εντολή του Δημάρχου μας Βαρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντελλου
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου έστειλε υδροφόρο όχημα, για ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη μεγάλη πυρκαγιά  στην Μεταμόρφωση.

received 642157143378527FB IMG 1597490455735FB IMG 1597490451263FB IMG 1597490446643FB IMG 1597490440900FB IMG 1597490433209FB IMG 1597490427695