Με εντολή του Δημάρχου μας Βαρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντελλου
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου έστειλε υδροφόρο όχημα, για ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη μεγάλη πυρκαγιά  στην Μεταμόρφωση.

Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: συνδρομή στην πυρκαγιά στην Μεταμόρφωση. (Φωτο)Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: συνδρομή στην πυρκαγιά στην Μεταμόρφωση. (Φωτο)Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: συνδρομή στην πυρκαγιά στην Μεταμόρφωση. (Φωτο)Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: συνδρομή στην πυρκαγιά στην Μεταμόρφωση. (Φωτο)Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: συνδρομή στην πυρκαγιά στην Μεταμόρφωση. (Φωτο)Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: συνδρομή στην πυρκαγιά στην Μεταμόρφωση. (Φωτο)Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: συνδρομή στην πυρκαγιά στην Μεταμόρφωση. (Φωτο)