Ο Διοικητής και το προσωπικό της  Π.Υ. Μεγαλόπολης σας γνωστοποιούν με χαρά πως η Υπηρεσία μας διαθέτει πλέον ένα επιπλέον επιχειρησιακό εργαλείο και συγκεκριμένα  την απόκτηση μετεωρολογικών δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο χάρη σε σταθμό που τοποθετήθηκε στο πυροφυλάκιο Μπλεσίβο στο όρος Μαίναλο.

Ο εν λόγω σταθμός τοποθετήθηκε εντός του πυροφυλακίου, το οποίο συντηρήθηκε και αναμορφώθηκε με τοποθέτηση αλουμινένιων κουφωμάτων, καμερών και κεραμιδιών.

Στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας συνέβαλαν η Λιγνιτική Μεγαλόπολης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η εταιρία SKYTELECOM με έδρα την Τρίπολη.

Την σύλληψη της ιδέας και τον επιτυχή συντονισμό της Υπηρεσίας μας με τους ανωτέρω είχε ο μαθηματικός Ιωάννης Κουρέτας ενώ ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο έντονο ενδιαφέρον και στην προσωπική παρέμβαση, του Αρκά Υφυπουργού  Εξωτερικών κ. Κώστα Βλάση, παρά το βαρύ φόρτο του χαρτοφυλακίου του.

Μαζί με τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες σας γνωρίζουμε πως η συμπαράστασή σας στο δύσκολο έργο μας, ειδικότερα στην δύσκολη αυτή περίοδο, είναι άξια επαίνου και μίμησης και η ευγενέστατη  προσφορά σας ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες μας για αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των καθηκόντων μας.

Τέλος ευχόμαστε τέτοιες οι ενέργειες να βρουν μιμητές και συμπαραστάτες καθώς κάτι τέτοιο θα επηρεάσει άμεσα και θετικά την απόδοση μας.

Ο Διοικητής
Χρήστος Π. Μπουντούρης
Αντιπύραρχος

meteorologikos pyrosv 2 meteorologikos pyrosv 4 meteorologikos pyrosvest 1

kafeneio-megalopolis.gr/