Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη είναι προς την μεριά της θάλασσας καεί ξερά χόρτα 4 οχήματα  στο συμβάν.