Στην προμήθεια 800 σωλήνων για άμεσες και επείγουσες ανάγκες της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, θα προβεί η Περιφέρεια, με δαπάνη 46.400 ευρώ.

Η προμήθεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας και της ΠΕΠΥΔ, που υπέγραψαν περιφερειάρχης, Παναγιώτης Νίκας και οι διοικητής της ΠΕΠΥΔ αρχιπύραρχος, Θανάσης Κολυβήρας.Ο Παν. Νίκας, δήλωσε ότι η Περιφέρεια αναμένει μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο, να της υποβληθεί υπόμνημα με τις ανάγκες της ΠΕΠΥΔ Πελοποννήσου, προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι προμήθειες των απαραίτητων υλικών, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα το επόμενο καλοκαίρι.πηγη:ert.gr