Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη 8 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης. Η πυρκαγιά είναι στην οδό Ηρακλέους.