Η πυρκαγιά είναι σε οικοπεδικό χώρο σε ξηρά χόρτα και σε ένα σκάφος. Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης. Στο συμβάν οχήματα από την Π.Υ. Και εθελοντικά οχήματα από το Κορωπί