Βίντεο απο το Πυροσβεστικό Σώμα – Μηχανοκίνητο τμήμα με έδρα την 1η ΕΜΑΚ με την ονομασία «Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων» (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.)


Πηγη: Πυροσβεστικό Σώμα Τμήμα Τύπου & Επικοινωνίας