Πυρκαγιά σε αποθήκη εστιατορίου στο Ελληνικό Αττικής. 4 οχηματα στο συμβαν απο την Π.Υ. γίνονται ενέργειες κατάσβεσης.