Η πυρκαγιά είναι σε απορρίμματα και σε ξηρά χόρτα  στην οδο τερμα Οδυσσέως ένα όχημα από την Π.Υ. Και ένα όχημα εθελοντικό.