Η Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη επί της οδό Επταλόφου γίνονται ενέργειες κατάσβεσης στο συμβάν  από την Π.Υ.