Βίντεο αφιέρωμα για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Πηγη