Κωσταντίνος Γκίκας – Ο πρώτος αρχηγός της πυροσβεστικής. Το 1975 για πρώτη φορά το Πυροσβεστικό Σώμα αποκτά Αρχηγό, προερχόμενο από τους αξιωματικούς του. Τη θέση καταλαμβάνει ο Κωσταντίνος Γκίκας, μέχρι τότε Υπαρχηγός του Π.Σ.

Κωσταντίνος Γκίκας - Ο πρώτος αρχηγός της πυροσβεστικής

Κωσταντίνος Γκίκας - Ο πρώτος αρχηγός της πυροσβεστικής

Η επίσημη στολή του Κων/νου Γκίκα, πλαισιωμένη με στολές της περιόδου 1930-1975,το παλαιό γραφείο των Αρχηγών και η επετηρίδα των διατελεσάντων στην αρχηγία του Σώματος.

Κωσταντίνος Γκίκας - Ο πρώτος αρχηγός της πυροσβεστικής

Κωσταντίνος Γκίκας - Ο πρώτος αρχηγός της πυροσβεστικής Κωσταντίνος Γκίκας - Ο πρώτος αρχηγός της πυροσβεστικής Κωσταντίνος Γκίκας - Ο πρώτος αρχηγός της πυροσβεστικής

 

Περιοδικό “Πυροσβεστική Επιθεώρηση” Τεύχος 141- Μάιος/Ιούνιος 2010