Η πυρκαγιά είναι εντός του hotspot καίγονται 2 παραρτήματα γίνονται  προσπαθείες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία  για μη επέκτασης της πυρκαγιάς.