ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ20201224 212056πηγη:Ενωση Πυροσβεστών Κορινθίας