Πυροσβέστης μέσα στης φλόγες από πυρκαγιά σε οικία.