Αφιέρωμα στο κλιμάκιο των καναντερ στην 117Π.Μ. Αδραβιδας: Οι ακούραστοι ήρωες των αιθέρων.