Πυρκαγιά σε υποσταθμό του ΟΣΕ, νότια του ΣΚΑ, με αποτέλεσμα την διακοπή ρεύματος και απώλεια ηλεκτροκίνησης. Σε εξέλιξη αντικατάσταση ηλεκτροκινούμενου τροχαίου υλικού από ντιζελοκίνητο για την εξυπηρέτηση των επιβατών.