Συγκεκριμένα αναφέρει η Π.Υ ότι: Από 03-03-2021 έως 04-03-2021, εκδηλώθηκαν 113 δασικές πυρκαγιές σε όλη την χώρα.

ap 19225475837914 1