Δόκιμοι Πυροσβέστες προσφέρθηκαν εθελοντικά να συμμετέχουν στις εργασίες συντήρησης του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου.

Τον Ίδρυμα μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαριστεί θερμά την Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών και τους πυροσβέστες που συμμετείχαν σε αυτή τη προσπάθεια, με εθελοντική εργασία.