Ευνοϊκές συνθήκες επέκτασης πυρκαγιών, αποφύγετε αγροτικές εργασίες με χρήση φωτιάς κατά την διάρκεια της Κυριακής 4/4.

Screen Shot 2021 04 03 at 21.24.39