Ευνοϊκές συνθήκες επέκτασης πυρκαγιών, αποφύγετε αγροτικές εργασίες με χρήση φωτιάς κατά την διάρκεια της Κυριακής 4/4.

Μεγάλη προσοχή την Κυριακή 4/4 - Ευνοϊκές συνθήκες επέκτασης πυρκαγιών