65 Δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συγκεκριμένα, από τις από της 06:00μ.μ.στης 04/4/2021 έως της 06:00μ.μ.στης 05/4/2021.

65 Δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα