Κατά το τελευταίο 24ωρο (από 07:00 της 17/4/2021 ως 07:00 της 18/4/2021) το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε:

99 αστικές πυρκαγιές
46 δασικές πυρκαγιές
31 παροχές βοηθείας

newego LARGE t 1101 50081586
ÁÓÊÇÓÇ ÔÏÕ ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÏÕ ÓÙÌÁÔÏÓ ÓÔÏ SUPERFAST II ÓÔÇÍ ÁÊÔÇ ÂÁÓÉËÅÉÁÄÇ