Φωτογραφικό υλικό από την πυρκαγιά στην Αργυρούπολη.received 494094845163302received 148984493861410received 231966905325892received 180452673842907received 748627125771736received 239520187925926received 375394183794727received 659809455153768received 1137972233366305