Η πυρκαγιά ήταν στο κάδο του απορριματωφόρου στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα από την Πυροσβεαστική Υπηρεσια και 2 οχήματα από την Πολιτική Προστασία Βάρης βούλας βουλιαγμένης 20210521 071124 scaled20210521 080857 scaled20210521 075611