Η πυρκαγιά ήταν στο κάδο του απορριματωφόρου στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα από την Πυροσβεαστική Υπηρεσια και 2 οχήματα από την Πολιτική Προστασία Βάρης βούλας βουλιαγμένης Πυρκαγιά σε απορριματοφώρο στην Βουλιαγμένη Αττικής. (Φωτο)Πυρκαγιά σε απορριματοφώρο στην Βουλιαγμένη Αττικής. (Φωτο)Πυρκαγιά σε απορριματοφώρο στην Βουλιαγμένη Αττικής. (Φωτο)