Φωτογραφικό στιγμιότυπο από κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή των Γερανείων από το Πυροσβεστικό Σώμα Π.Σ.-Φωτογραφικό στιγμιότυπο από κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς.