Φωτογραφικό στιγμιότυπο από κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή των Γερανείων από το Πυροσβεστικό Σώμα 05 23 2021