Πυρκαγιά στα αρχαία λατομεία στα Εξαμίλια Κορινθίας, επενέβη η Π.Υ Κορίνθου με 2 οχήματα 5 άνδρες.