Από Ω/07:00/27-5-2021 έως Ω/07:00/28-5-2021, εκδηλώθηκαν 47 δασικές πυρκαγιές σε όλη την χώρα.

Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

cache 728x3000 Analog medium 983429 32352 2272020 corinthia corinthos kechries extinguish fire fire department firefighter wildfire kechries