Φωτογραφικό υλικό από την πυρκαγιά σε κατάστημα στην Αργυρούπολη Αττικήςreceived 320333389496386received 818184022437806received 154003910050389received 458930122076539received 258146752762925 scaledreceived 941678726688003 scaled