Την 31 Μαΐου του 1991. Ν.1951 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις».

Ο εθελοντισμός συνιστά μια κοινωνική λειτουργία που συνδυάζει «την αγάπη του ερασιτέχνη, με τη συνέπεια του επαγγελματία».
Είναι μια στάση ζωής που ενστερνίζεται ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και συμμετοχή, δίνοντας νόημα και περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια μεγάλη δύναμη ελπίδας για την επίλυση των προβλημάτων.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την covid_19 ανέστειλαν τις εκπαιδεύσεις των Εθελοντών Πυροσβεστών, οι οποίες όμως προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί είναι πολύ μεγάλο.
Ευχαριστούμε τους εθελοντές για όσα έχουν προσφέρει και προσφέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς.Την 31 Μαΐου του 1991. Ν.1951 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη