Πυροσβεστικό Σώμα-5η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος.Πυροσβεστικό Σώμα-5η Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος

Το περιβάλλον, ως σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων και στοιχείων, που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση, μας επηρεάζει όλους και η προστασία του δεν μπορεί παρά να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ημέρα Περιβάλλοντος 2021, θα πρέπει να αποτελέσει την απαρχή της διεθνούς δεκαετούς δράσης (2021-2030) για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων ως παγκόσμια πρωτοβουλία για την αναβίωσή τους, από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας.

Τη φετινή χρονιά το θέμα – σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι: «Επανασχεδιασμός, Αναδημιουργία, Αποκατάσταση» (Reimagine, Recreate, Restore) και εστιάζει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Η 5η Ιουνίου αποτελεί μία πρόσκληση αλλά συνάμα και πρόκληση για όλους μας, προκειμένου να αναλογιστούμε την καθημερινή μας επίδραση στη Γη και να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον και τον φυσικό κόσμο. Ωστόσο, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος δεν είναι ο στόχος, αλλά η αφορμή. Για το λόγο αυτό, απαιτείται άμεση και διαρκής δράση από όλους μας, ατομική και συλλογική, ώστε να έχουμε πραγματικό όφελος με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, επιδεικνύοντας σεβασμό και αγάπη προς το φυσικό περιβάλλον και λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διατηρήσουμε και να παραδώσουμε τη φυσική κληρονομιά μας αλώβητη.

Η σημερινή ημέρα, υπογραμμίζει μια πραγματικότητα πολιτισμού και προτεραιότητας. Μας υπενθυμίζει το χρέος που έχουμε όλοι μας για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και την ενεργοποίησή μας ώστε να διαχειριστούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την μεγαλύτερη πρόκληση όλων των εποχών: “ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως κύριος βραχίονας Πολιτικής Προστασίας έχει ως βασική αποστολή την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της χώρας από κινδύνους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.

Το ενδιαφέρον για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης καταστροφών, μέρος των οποίων έχει αναλάβει και εφαρμόζει το Πυροσβεστικό Σώμα, αδιαμφισβήτητα καταδεικνύει την άμεση προτεραιότητα για την προώθηση θετικών αλλαγών στην πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.