Ένα βίντεο αφιέρωμα στους Ηρωες Έλληνες Πυροσβέστες μας.