Η φωτογραφία της ημέρας…

E7PBvkcXMAEvXra

Πηγή φωτογραφίας απο τον επισήμο λογαριασμό twitter του Πυροσβεστικού Σώματος.