Η φωτογραφία της ημέρας…

Η φωτογραφία της ημέρας…

Πηγή φωτογραφίας απο τον επισήμο λογαριασμό twitter του Πυροσβεστικού Σώματος.