Το Ίδρυμα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά των πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να δωρίσει άμεσα στο Πυροσβεστικό Σώμα εξοπλισμό αξίας 100.000€.
Η εξειδίκευση της δωρεάς σε είδος θα γίνει σε επόμενο χρόνο.Δωρεά εξοπλισμού αξίας 100.000€ για το Πυροσβεστικό Σώμα
Πηγή:policenet.gr