ΣανΣήμερα το 2007 έχασαν τη ζωή τους, κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάςστην περιοχή του Μίστρου της Εύβοιας:

• Εποχικός Πυροσβέστης Γιαπλές Δημήτριος, γεννηθείς το 1982, ήταν άγαμος και υπηρετούσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας
• Εποχικός Πυροσβέστης Τσώκος Ιωάννης, γεννηθείς το 1984, ήταν άγαμος και υπηρετούσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας.ΣανΣήμερα το 2007 έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάςστην περιοχή του Μίστρου της Εύβοιας