ΣανΣήμερα το 2007 έχασαν τη ζωή τους, κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάςστην περιοχή του Μίστρου της Εύβοιας:

• Εποχικός Πυροσβέστης Γιαπλές Δημήτριος, γεννηθείς το 1982, ήταν άγαμος και υπηρετούσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας
• Εποχικός Πυροσβέστης Τσώκος Ιωάννης, γεννηθείς το 1984, ήταν άγαμος και υπηρετούσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας.FB IMG 1629794891464