Νέα υδατοδεξαμενή πυροπροστασίας δασών στη θέση “Μπαταβάρδα” της κοινότητας Μικρολιβάδου τοποθέτησε ο δήμος Γρεβενών. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των προληπτικών έργων και δράσεων πολιτικής προστασίας που υλοποιεί η δημοτική αρχή, με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη θωράκιση του μοναδικού φυσικού μας πλούτου καθώς τα ορεινά δάση των Γρεβενών, αποτελούμενα κυρίως από αμιγείς συστάδες μαύρης πεύκης, χαρακτηρίζονται ως υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Το έργο, προϋπολογισμού 153.139 ευρώ με πιστώσεις του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, στο πλαίσιο των προληπτικών έργων και δράσεων πολιτικής προστασίας που υλοποιεί η δημοτική αρχή και περιλαμβάνουν συνολικά τρεις έτοιμες υδατοδεξαμενές προς χρήση, στις κοινότητες: Δοτσικού, δασική θέση “Αγία Παρασκευή” (1100 μέτρα), Μικρολιβάδου, δασική θέση “Μπαταβάρδα” (1020 μέτρα) και Φιλιππαίων, δασική θέση “Κουρούνα” (1370 μέτρα).

Οι καινούργιες ημιβυθισμένες υδατοδεξαμενές, από οπλισμένο σκυρόδεμα και χωρητικότητας εκατό κυβικών μέτρων η κάθε μία, βρίσκονται πάνω ή πλησίον ορεινών κεντρικών δρόμων και σκοπό έχουν να καλύψουν ανάγκες πυροπροστασίας και πυρόσβεσης δημοτικών και δημοσίων δασών της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσου και απρόσκοπτου εφοδιασμού με νερό των πυροσβεστικών οχημάτων.

kede.gr