Πυρκαγιά εντός του ρέματος επί της οδού καποδιστρίου άμεση επεμβαση απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία την εθελοντική Ομάδα βαρης και την πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης.

Στην πυρκαγιά έχει γίνει πλήρης  κατάσβεση.

Πυρκαγιά εν υπαίθρω στη Βάρη Αττικής (Φωτο)

Πυρκαγιά εν υπαίθρω στη Βάρη Αττικής (Φωτο)

Πυρκαγιά εν υπαίθρω στη Βάρη Αττικής (Φωτο)

Πυρκαγιά εν υπαίθρω στη Βάρη Αττικής (Φωτο)