Κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου για πυρκαγιά μέσα στις Δικαστικές φυλακές Ναυπλίου.

Από πληροφορίες ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον εσωτερικό χώρο των φυλακών το χώρο των μαγειρείων από σκεύος.

Πυρκαγιά στον εσωτερικό χώρο των Δικαστικών φυλακών Ναυπλίου

Πυρκαγιά στον εσωτερικό χώρο των Δικαστικών φυλακών Ναυπλίου

argonafplia.gr