ΡΑΕ-Αδεια για 17 ανεμογεννήτριες σε Μαντούδι, σε Λίμνη και σε Αγία Άννα.

Πρόκειται για αίτηση που είχε υποβληθεί από το 2005 και ξαφνικά, «αδειοδοτήθηκε» τώρα. Ήδη ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης -Αγ.Αννας μετά την ανακοίνωση της απόφασης από την ΡΑΕ, αναμένεται να θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, η  αίτηση έχει γίνει από την ίδια την ΤΕΝΕΡΓ, για αιολικό πάρκο ισχύος 34MW (με 17 ανεμογεννήτριες των 2 MW με διάμετρο πτερωτής 80 μέτρα) στη θέση «Μπαρδάκος Σουληνο» της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας.

Στην  ΤΕΝΕΡΓ περιλαμβάνονται σήμερα 14 έργα στην Εύβοια, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 175,47 MW, εκ των οποίων τα μισά σε αριθμό, αλλά μεγαλύτερα σε ισχύ (127,05 MW) τέθηκαν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2020, ενώ το πιο «φρέσκο», ισχύος 7,65 MW, μόλις τον περασμένο μήνα.

Οι αδειοδοτήσεις για αιολικά της ΤΕΡΝΑ στην Εύβοια:–Η Αιολική Μαρμαρίου Εύβοιας για αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW (με ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 3 MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 90 μέτρα), στη θέση «Πυξαρια-Πριονας» των Δημοτικών Ενοτήτων Κηρέως και Μεσσαπίων.

Η Αιολική Καρυστίας Εύβοιας για αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW, στη θέση «Κατάρτι Ανεμίτσα», της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων, με 15 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2 MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 90 μέτρα.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 504/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34 MW, στη θέση «ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΣΟΥΛΗΝΟ», της Δημοτικής Ενότητας ΚΗΡΕΩΣ, του Δήμου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -ΛΙΜΝΗΣ -ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

cna.gr