Για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στο Μετόχι Θερμαϊκού, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Θεσσαλονίκης.

Για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στους Γαλατάδες Πέλλας, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Γιαννιτσών.Επιβολή διοικητικών προστίμων για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Πέλλα