Μεγάλες Κουβέντες | Χρήστος Λάμπρης – Υποστράτηγος Κλαδάρχης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.