Εκπαίδευση 4ου Έτους Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Σχολές Πυροσβεστικής: Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας από τους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς του 4ου έτους της Σχολής Αξιωματικών, πρακτική εκπαίδευση στις μεθόδους και τα μέσα σε επεμβάσεις απεγκλωβισμού θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. Η πρακτική εκπαίδευση διεξήχθη από Ω/09:30 – 13:30 και όλοι οι δόκιμοι Ανθυποπυραγοί του 4ου έτους σπουδών είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν διάφορες τεχνικές απεγκλωβισμού κάνοντας χρήση όλων των διασωστικών εργαλείων που διαθέτει μια πυροσβεστική διασωστική σειρά.
Οι τεταρτοετείς Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί μετείχαν στην εκπαίδευση ανά ομάδες των 5 ατόμων και είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο στα πυροσβεστικά μαθήματα της Σχολής Αξιωματικών «Ειδικός Διασωστικός Εξοπλισμός» και «Διασώσεις» (Σκοπός των μαθημάτων αυτών, είναι να περιγράψει και να μεταδώσει στους δόκιμους Αξιωματικούς όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα διασωστικά εργαλεία που είναι σήμερα διαθέσιμα στο Πυροσβεστικό Σώμα και χρησιμοποιούνται στις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των διασωστικών εργαλείων, καθώς επίσης η σωστή και ασφαλή χρήση τους και οι κατάλληλες τεχνικές για τη μέγιστη αποτελεσματικότητά τους, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες απαιτήσεις του διασωστικού έργου).
Επισημαίνεται ότι το τέταρτο έτος σπουδών, αποτελεί το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος για όλους τους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς που φοιτούν στη Σχολή Αξιωματικών. Για το λόγο αυτό η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λαμβάνοντας υπόψη της την σπουδαιότητα της πρακτικής εκπαίδευσης για το σύνολο των σπουδαστών της, έχει εισαγάγει στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών (ανά έτος σπουδών) συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποιημένων και μη εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σχολείων που πρόκειται να υλοποιηθεί κατά την διάρκεια του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εν δυνάμει Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων της πυροσβεστικής και διοικητικής επιστήμης, με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, καθώς και της δυνατότητάς του να λαμβάνει αποφάσεις και να λειτουργεί αποτελεσματικά με ασφάλεια και τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης.

Την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου της εκπαίδευσης, είχε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου, με τη συνδρομή της 1ης Ε.Μ.Α.Κ και τη διάθεση κατάλληλου διασωστικού πυροσβεστικού οχήματος και εξοπλισμού.Εκπαίδευση 4ου Έτους Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.(φωτό)Εκπαίδευση 4ου Έτους Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.(φωτό)Εκπαίδευση 4ου Έτους Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.(φωτό)Εκπαίδευση 4ου Έτους Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.(φωτό)Εκπαίδευση 4ου Έτους Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.(φωτό)Εκπαίδευση 4ου Έτους Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.(φωτό)

Πηγή: Foititikanea.gr