Οι εξωτερικές υδρορροές και τα σιφώνια θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται τακτικά.
Ιδιαίτερα τις ημέρες των βροχοπτώσεων ο κίνδυνος εισροής ομβρίων υδάτων στο σπίτι μας αυξάνεται όταν είναι βουλωμένα.
Επιπρόσθετα, τα λιμνάζοντα νερά σε αυτά, δημιουργούν δυσάρεστες οσμές και αποτελούν εστία μικροβίων.