Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη.

Σύμφωνα με αυτή:

1.    Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης επικυρωμένων φωτοαντιγράφων και απαιτούνται πλέον μόνο απλά φωτοαντίγραφα

2.    Γίνονται δεκτές πλέον ιατρικές βεβαιώσεις και από ιδιώτη ιατρό (Καρδιολόγο, Παθολόγο και Ψυχίατρο)

Η νέα απόφαση προέκυψε μετά από προσφυγή της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΕΠΣ), προς τον Συνήγορο του Πολίτη για «Μη εναρμόνιση του Πυροσβεστικού Σώματος με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την κατάργηση υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων και την κατάργηση της υποχρεωτικής προσκόμισης Ιατρικών Γνωματεύσεων μόνο από Ιατρούς Δημοσίων Νοσοκομείων για την απόκτηση ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη».

zougla.gr