Χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο τα δίκτυα πέμπτης γενιάς θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ραγδαία αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας είναι το πρώτο 5G ασθενοφόρο στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η COSMOTE σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και την Ericsson πραγματοποίησαν πιλοτική εφαρμογή εξέτασης ασθενούς κατά τη μεταφορά του από απόσταση, με το γιατρό να βρίσκεται στο παράρτημα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, και τον ασθενή να βρίσκεται στο ΕΚΠΑ.

Επικοινωνία γιατρού διασώστη σε πραγματικό χρόνο

Ο 5G εξοπλισμός που αξιοποιούσε την ειδική υποδομή 5GSA, που δημιουργήθηκε από την COSMOTE και το DT Group σε συνεργασία με την Ericsson, είχε εγκατασταθεί στο νοσοκομείο και το ασθενοφόρο, και επέτρεπε την εντυπωσιακά χαμηλή απόκριση δικτύου (latency).

Ο διασώστης του ΕΚΑΒ είχε στη διάθεσή του στο ασθενοφόρο συσκευή υπερήχων, απτικό γάντι με αισθητήρες, οθόνη και ακουστικά για εικόνα και ήχο υψηλής ευκρίνειας. Από την πλευρά του, ο ιατρός νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, είχε στη διάθεσή του οθόνη, ακουστικά, καθώς και έναν ειδικό χειριστήριο-joystick, που έστελνε σήμα στους αισθητήρες του γαντιού του διασώστη.

Ο διασώστης ξεκίνησε την εξέταση του ασθενούς, κατά τη διακομιδή του, φορώντας το γάντι και κρατώντας την κεφαλή υπερήχου. O γιατρός, κουνώντας το χειριστήριο, μπορούσε να καθοδηγεί το χέρι του διασώστη, σαν να εξέταζε ο ίδιος τον ασθενή μέσα στο ασθενοφόρο. Η επικοινωνία χειριστηρίου-γαντιού, η μεταφορά εικόνα και ήχου, καθώς και των ενδείξεων του οργάνου υπερήχων, γίνονταν σε πραγματικό χρόνο μέσω COSMOTE 5G, σε απόλυτο συγχρονισμό και χωρίς καμία καθυστέρηση.