Τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου.
Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:

α) Η ενεργοποίηση του Ν. 4662/2020 στο σκέλος που αφορά τις εθελοντικές οργανώσεις,
β) Η σύσταση του νέου Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Π.Π. , σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο,
γ) Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των Ε.Ο.Π.Π. σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς τους,
δ) Η χρηματοδότηση των Ε.Ο.Π.Π. ,
ε) Η ένταξη Ε.Ο.Π.Π. στο σύστημα ”ENGAGE” του Πυροσβεστικού Σώματος,
στ) Ο νόμος 4873/2021 περί “Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών” καθώς και άλλα τρέχοντα ζητήματα.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θερμό κλίμα με τον κ. Γενικό να δείχνει ενδιαφέρον για την προσπάθεια διευθέτησης των ζητημάτων που αφορούν στον Εθελοντισμό, όπως αυτα παρουσιάστηκαν και κατατέθηκαν μέσω προτάσεων από την Ομοσπονδία.

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα, πραγματοποιήθηκε και η πρώτη άτυπη συνάντηση γνωριμίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τόσο ο Υπουργός, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, όσο και ο Υφυπουργός, κ. Ευάγγελος Τουρνάς, έδειξαν ενθουσιασμό και εξέφρασαν τη χαρά τους στο άκουσμα της ίδρυσης της Ομοσπονδίας και πρότειναν εκ νέου συνάντηση μέσα στον Ιανουάριο του νέου έτους για να ενημερωθούν λεπτομερώς για την ατζέντα και τις προτάσεις της Π.Ο.Ε.Ο.Δ.Π.

Συνάντηση Γενικού Γρ. Πολ. Προσ. με την Καινούργια Ομοσπονδία